Metinis pranešimas už 2017 finansinius metus

2017 m. balanso forma

2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. pelno (nuostolių) ataskaita

2017m. Audito ataskaita

2017m. Audito išvada


 

2017 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2017 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. rugsėjo 30 d sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2017 m. birželio 30 d. BALANSAS

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. birželio 30 d sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2017 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 m. Kovo 31 d. BALANSAS

Aiškinamasis raštas  prie 2017 m. I ketvirčio sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio


 

2016 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio

Audito ataskaita 2016m.

Audito išvada 2016m.

Metinis pranešimas už 2016 finansinius metus


 

Metinis pranešimas už 2015 finansinius metus

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio

Išvada dėl finansinių ataskaitų

2015 m. gruodžio 31 d. balansas

2015 m. gruodžio 31 d. pelno nuostolių ataskaita

2015 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

2015 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita