Ukmerges-rajonas2

Informacija

Dėl informacijos kreiptis šiuo tel.nr. 8 340 53019
Dėl autobusų nuomos kreiptis – 8 340 56467 Mob. Tel. +370 614 93390

Didžioji dalis kontrolės surašomų protokolų yra už važiavimą su lengvatiniais bilietais nepateikus dokumento, įrodančio teisę į lengvatą (keleivis privalo kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems asmenims dokumentų (pažymėjimų) originalus, patvirtinančius teisę į transporto lengvatas). Keleiviai, nepateikę dokumento patvirtinančio teisę į lengvatą, išlaipinami iš transporto priemonės ir surašomi administracinių teisės pažeidimų protokolai. 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo kai kurie Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) pakeitimai, susiję su atsakomybe už važiavimą viešojo transporto priemonėmis be bilieto. Šiuo įstatymu iki 2014 m. gruodžio 31 d. ATPK galiojusios baudos litais perskaičiuotos ir nurodytos eurais. 142 straipsnis. Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi – Neapmokėto bagažo vežimas – užtraukia baudą nuo dviejų iki penkių eurų. – Vaikų nuo septynerių iki keturiolikos metų vežimas be bilieto arba vaikų nuo keturiolikos iki šešiolikos metų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo vienuolikos iki dvidešimt trijų eurų. – Keleivių važiavimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas – užtraukia baudą nuo penkių iki vienuolikos eurų. – Keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas – užtraukia baudą nuo septyniolikos iki dvidešimt aštuonių eurų. 211 straipsnis. Už administracinių teisės pažeidimų padarymą nepilnamečiams gali būti skiriamos visos administracinės nuobaudos, numatytos šio kodekso 21 straipsnyje (įspėjimas, bauda ir kt.), išskyrus administracinį areštą. 24 straipsnis. Už administracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui skiriama ne daugiau kaip pusė baudos, numatytos šiame kodekse. 2601 straipsnyje numatoma, kad pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui surašo administracinį nurodymą už administracinius pažeidimus, t. y. įrašo pasiūlymą asmeniui per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, bet ne mažesnę kaip du eurai. Administracinis nurodymas taip pat negali būti surašomas, jei asmuo pakartotinai per metus padarė administracinį teisės pažeidimą.

 

Ukmergės autobusų parko informacija
Išsinuomok autobusą dabar! Kontaktai!