Keleivių dėmesiui!

BIRŽELIO 23 D. AUTOBUSAI Į PRIEMIESTINIUS MARŠRUTUS NEVAŽIUOS.
BIRŽELIO 24 D. MIESTO IR PRIEMIESTINIAI AUTOBUSAI VAŽINĖS SEKMADIENIO DIENŲ GRAFIKAIS.

UAB “UKMERGĖS AUTOBUSŲ PARKAS” ADMINISTRACIJA