Parama

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ informacija apie suteiktą paramą per 2017 m.

Eil. Nr. Paramos gavėjas Paramos suma,   Eur Paramos tikslas
1  Asociacija “Ukmergės moterų krepšinio klubas” 2500 Sporto rėmimas rajone
2  VŠĮ Ukmergės sporto klubas “Olimpas” 1000 Sporto rėmimas rajone