GRAFIKAS ATNAUJINTAS PAGAL 2021-09-01 DUOMENINS

Dėl autobusų tvarkaraščio išeiginėmis dienomis prašome atkreipti dėmesį į NAUJIENAS.

Stotelė: Autobusų stotis

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.25 Pašilė Krekšliai 5.30 6.05 6.32 6.55 7.15 7.40 8.35 9.10 9.25 9.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.59 12.20 12.45 13.10 13.32 14.00 14.32 14.54 15.15 15.38 16.04 16.30 16.55 17.20 18.15 18.45 20.45
2 Biofabrikas 5.00 Kauno g.-Gerseniškių g. 10.30  18.37 Pašilė
3 Žaliasis vienkiemis 5.20  8.00- Žaliasis vnk. 13.52-Žaliasis vnk. 14.48- Žaliasis vnk. 15.45- Gerseniškių g. 18.04- Žaliasis vnk.
4 Pašilė 5.05 6.06 6.55 9.05 10.12-nuo Dukstynos 11.18-nuo Dukstynos 12.16 12.46 13.25-nuo Dukstynos 13.47 14.23-nuo Dukstynos 14.50 15.24-nuo Dukstynos, 15.47 16.12-nuo Dukstynos, 16.40 – Paina ir ko 17.10-nuo Dukstynos, 18.08
4A Koklių f. 7.05 8.33
6 Žaliasis vienkiemis 6,00 6,42 7,30 Pivonijos mikrorajonas-Krekšliai 9,00 10,00 10,52 11,31 12,16 13,15 14,30 15,09 16,08 17,00 19,02 19,42

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 6.15 7.00 7.50 8.40 10.25 11.17- nuo Dukstynos12.05 13.02 13.50 14.40 15.30
2 Koklių f. 7.00- Koklių f. 11.35 – Koklių f.
4 Pašilė 6.30 7.30 8.30 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
6 Žaliasis vnk. 6.12 7.10 8.06 9.01- nuo Dukstynos 10.58- nuo Dukstynos 11.53- nuo Dukstynos 13.02- nuo Dukstynos 13.50 14.50- nuo Dukstynos 15.50- nuo Dukstynos

Stotelė: Autobusų stotis (Vytauto g.)

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Dukstyna 9.00
4 Pašilė 9.05 10.12 11.18 13.25 14.23 15.24 16.12 17.10
4 Dukstyna 10.00 11.05 13.09 14.15 15.12 16.04 17.00

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Dukstyna 9.25 11.06
1 Pieninė 11.17
6 Dukstyna 8.49 10.38 11.38 12.36 14.35 15.35
6 Žaliasis vienkiemis 9.01 10.58 11.53 13.02 14.50 15.50

Stotelė: Autoservisas

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.28 Pašilė – Krekšliai 5.33 6.08 6.35 6.58 7.18 7.43 8.38 9.13 9.28 9.53 10.18. 10.43 11.08 11.33 12.02 12.23 12.48 13.13 13.35 14.03 14.35 14.57 15.18 15.41 16.07 16.33 16.58 17.23 18.18 18.48 20.48
2 Biofabrikas 5.03 Kauno g. – Gerseniškių g. 10.33 18.40 – Pašilė 20.05 nuo Kęst. a. į Pašilę
3 Krekšliai 5.22  8.03 Žal. vnk. 13.55 Žal. vnk. 14.51 Žal. vnk. 15.48 Gersen. g. 18.07 Žal. vnk.
4 Pašilė 5.08 6.09 6.58 9.08 10.15 11.21 12.19 12.49 13.28 13.50 14.26 14.53 15.27 15.50 16.15 16.43 – Paina ir ko 17.13 18.11
4A Koklių f. 7.08  8.36
6 Žaliasis vienkiemis 6.03 6.45 7.33 – Pivonijos m. – Krekšliai 9.03 10.03 10.55 11.34 12.19 13.18 14.33 15.12 16.11 17.03 19.05 19.45

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 6.18 7.07 7.53 8.43 10.28 11.20 12.08 13.05 13.53 14.43 15.33
2 Koklių f. 7.03 11.38
4 Pašilė 6.34 7.33 8.33 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08
6 Žaliasis vienkiemis 6.15 7.13 8.09 9.04 11.01 11.56 13.05 13.53 14.53 15.53

Stotelė: Ligoninė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.26 Pašilė-Krekšliai 5.31 6.06 6.33 6.56 7.16 7.41 8.36 9.11 9.26 9.51 10.16 10.41 11.06 11.31 12.00 12.21 12.46 13.11 13.33 14.01 14.33 14.55 15.16 15.39 16.05 16.31 16.56 17.21 18.16 18.46 20.46
2 Biofabrikas 5.01 Kauno g.-Gerseniškių g. 10.31 18.38 Pašilė
2 Dukstyna 8.59
3 Žaliasis vienkiemis 5.21 Krekšliai 8.01 13.53 14.49 15.46 Gerseniškių g. 18.05
4 Pašilė 5.06 6.07 6.56 9.06 10.13 11.19 12.17 12.47 13.26 13.48 14.24 14.51 15.25 15.48 16.13 16.41 – Paina ir ko 17.11 18.09
4 Dukstyna 9.58 11.03 13.08 14.13 15.11 16.03 16.59
4A Koklių f. 7.06 8.34
6 Žaliasis vienkiemis 6.01 6.43 7.31 Pivonijos mikr. – Krekšliai 9.01 10.01 10.53 11.32 Krekšliai 12.17 13.16 14.31 15.10 16.09 17.01 19.03 19.43

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 6.16 7.01 7.51 8.41 10.26 11.18 12.06 13.03 13.51 14.41 15.31
1 Dukstyna 9.24 11.05
2 Koklių f. 7.01 11.36
4 Pašilė 6.31 7.31 8.31 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06
6 Žaliasis vienkiemis 6.13 7.11 8.07 9.02 10.59 11.54 13.03 13.51 14.51 15.51
6 Dukstyna 8.47 10.37 11.37 12.35 14.34 15.34

Stotelė: Dukstyna

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Autobusų stotis 9.04
4 Pašilė 10.08 11.13 13.20 14.21 15.19 16.09 17.06

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 9.32 iki AS  11.14
6 Žaliasis vienkiemis 8.57 10.53 11.48 12.58 14.45 15.45

Stotelė: Kęstučio aikštė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 5.16 6.15 6.40 6.59 7.28 7.55 8.20 9.10 9.36 9.55 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.55 13.20 13.45 14.00 14.35 15.00 15.25 15.50 16.14 16.46 17.05 17.24 18.05 18.40 19.16 21.07 Koklių f.
1 Pieninė 5.00 5.40 6.15 6.40 7.05 7.23 7.50 8.45 9.18 9.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.07 12.30 12.55 13.20 13.40 14.10 14.40 15.02 15.25 15.48 16.14 16.40 17.05 17.30 18.23 18.55 20.52
2 Koklių f. 5.23 6.22 7.18- Paina ir ko, 8.17- Pašilė 11.07 12.03 12.59 14.07 15.16 16.12 17.00 17.44 18.45 (nuo Muziejus. į Pašilę) 19.28- Pašilė 20.05- Pašilė
2 Biofabrikas 5.08 Kauno g.-Gerseniškių g. 5.40 6.45 7.50 10.40 11.40 12.32 13.18 14.30 15.32 16.33 17.17 19.10 19.50 Žiedo g.
3 Krekšliai 5.28 (nuo Muziejus) 6.15- Žaliasis vnk. 7.05- Žaliasis vnk. 16.14 17.00
3 Gerseniškių g. 5.47 6.45 15.53 16.38
4A Pieninė 7,27
4A Koklių f. 7.45

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 6.45 7.35 8.25 9.15 – Dukstyna 10.58 -Dukstyna 11.50 12.40 13.35 14.25 15.15 16.05
1 Pieninė 6.25 7.10 8.00 8.50 10.35 11.17 12.15 13.10 14.00 14.50 15.40
2 Koklių f. 8.10 9.10 9.42- Pašilė 10.43- AS 11.45- (Nuo Muziejaus) 12.45 13.55
2 Biofabrikas 7.36 8.36 10,15 12.10 13.10
6 Dukstyna 10.30

Stotelė: Muziejus

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pašilė , Koklių f. 4.30 Pašilė – Krekšliai, 21.08 Koklių f. – AS
1 Autobusų stotis 21.18
2 Koklių f. 5.24 6.23 7.19 – Paina ir ko 8.18 – Pašilė, 11.08 12.04 13.00 14.08 15.17 16.13 17.01 17.45 18.45 – Pašilė 19.29 – Pašilė 20.06 – Pašilė
2 Autobusų stotis 8.50- Dukstyna 17.53 20.38
3 Krekšliai 5.28 6.16 – Žaliasis vnk. 7.06 – Žaliasis vnk. 8.10 – Žaliasis vnk. 14.01- Žaliasis vnk. 14.57- Žaliasis vnk. 16.15 17.01 18.12- Žaliasis vnk.
3 Autobusų stotis 5.45-Gerseniškių g. 7.40 8.37 14.20 15.16 17.24 18.40
4 Pašilė 5.10 6.14 7.05 9.15 10.20 11.26 12.24 12.54 13.33 13.55 14.31 15.00 15.31 15.55 16.20 16.48 – Paina ir ko 17.20 18.16
4 Autobusų stotis 5.35 6.45 7.30 9.50-Dukstyna 10.55-Dukstyna 12.03 13.01-Dukstyna 14.07-Dukstyna 14.35 15.04-Dukstyna 15.36 15.57-Dukstyna 16.30 16.52-Dukstyna 17.30 17.56 18.46
4A Koklių f. 7.12 7.46 8.43
4A Autobusų stotis 8.20 9.08
6 Žaliasis vienkiemis 6.08 6.50 7.38 – Pivonijos m. -Krekšliai 9.10 10.10 11.00 11.40 12.26 13.25 14.38 15.17 16.17 17.10 19.10 19.50
6 Autobusų stotis 6.32 7.12 8.00 9.42 10.42 11.22 12.04 12.56 14.02 15.00 15.44 16.42 17.42 19.28 20.08

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Autobusų stotis 14.13
2 Koklių f. 7.10 8.11 9.11 9.41 – Pašilė 11.46 12.46 13.56
4 Pašilė 6.40 7.40 8.40 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15
4 Autobusų stotis 7.15 8.15 9.15 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50
6 Žaliasis vienkiemis 6.20 7.17 8.13 9.09 11.06 12.01 13.10 13.58 14.58 15.58
6 Autobusų stotis (Dukstyna) 6.47 7.45 8.41 -Dukstyna 9.35 11.30- Dukstyna 12.28- Dukstyna 13.35 14.27-Dukstyna 15.27- Dukstyna 16.27

Stotelė: Pivonijos mikrorajonas

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 4.48 Krekšliai-Pieninė 21.16
2 Biofabrikas 5.31 6.38 7.42 8.46 – Dukstyna 11.31 12.21 13.11 14.23 15.27 16.26 17.11 17.50 Autobusų st. 19.05 19.48 Žiedo g. 20.36 Autobusų st.
4 Autobusų stotis 5.30 6.38 7.23 9.44- Dukstyna 10.49- Dukstyna 11.57 12.55- Dukstyna 13.28 14.04-Dukstyna 14.30 14.58- Dukstyna 15.30 15.51- Dukstyna 16.24 16.47- Dukstyna 17.24 17.50 18.40
4A Autobusų stotis 7.20 – Pieninė 8.11 8.59
Autobusų stotis 7.30 nuo Linų g. m.m.d.

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Biofabrikas 7.27 8.27 9.30-Taurgus 10.06 12.01 13.01 14.05- AS
4 Autobusų stotis 7.08 8.08 9.08 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43

Stotelė: Gelžbetonis

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.55
3 Gerseniškių g. 5.40 6.38 7.30 – Autobusų st. 8.31 – Autobusų st. 14.16 – Autobusų st. 15.12 – Autobusų st. 16.33 17.19 – Autobusų st. 18.37 – Autobusų st.
6 Autobusų stotis 6.28 7.07 7.54 9.37 10.37 11.18 12.00 12.52 13.57 14.54 15.39 16.37 17.37 19.23 20.05

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
6 Autobusų stotis 6.41 7,39 8.35- Dukstyna 9.29 11.24- Dukstyna 12.24- Dukstyna 13.30 14.21- Dukstyna 15.21- Dukstyna 16.21

Stotelė: Krekšliai

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.53
3 Gerseniškių g. 5.38 6.33 7.27 -Autobusų st. 8.27 – Autobusų st. 14.13 – Autobusų st. 15.09 – Autobusų st. 16.28 17.15 -Autobusų st. 18.32 – Autobusų st.
6 Autobusų stotis 6.24 7.04 7.49 9.32 10.32 11.14 11.56 12.47 13.54 14.52 15.34 16.32 17.32 19.21 20.01

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
6 Autobusų stotis 6.37 7,35 8.31- Dukstyna 9.25 11.21- Dukstyna 12.20- Dukstyna 13.26 14.17- Dukstyna 15.17- Dukstyna 16.17

Stotelė: Pašilė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Krekšliai – Pieninė 4.40
2 Biofabrikas 7.35 – nuo Paina ir ko 8.35 – Dukstyna 18.58 19.40 Žiedo g 20.30 Autobusų st.
4 Autobusų stotis 5.22 6.31 7.17  9.33 Dukstyna 10.38 Dukstyna 11.47 12.45- Dukstyna 13.19 13.54-Dukstyna 14.19 14.50- Dukstyna 15.20 15.45-Dukstyna 16.15 16.36- Dukstyna 17.16 – nuo Paina ir ko 17.40 -Dukstyna 18.32

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Biofabrikas 10.00
4 Autobusų stotis 7.00 8.00 9.00 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35

Stotelė: Žaliasis vienkiemis

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
3 Autobusų stotis 6.32 Gerseniškių g. 7.25  8.25 14.11 15.07 18.30
6 Autobusų stotis (Nuo Krekšlių Nr.1 4.53 Pieninė) 6.22 7.02 7.48 9.30 10.30 11.12 11.54 12.45 13.52 14.50 15.32 16.30 17.30 19.20 20.00

išeiginėmis dienomis

6 Autobusų stotis 6.35 7.33 8.29-Dukstyna 9.23 11.19-Dukstyna 12.18- Dukstyna 13.24 14.15- Dukstyna 15.15- Dukstyna 16.15

Stotelė: Pramonės mikrorajonas

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 5.12 6.10 6.35 6.55 7.24 7.50 8.15 9.05 9.30 9.50 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 13.55 14.30 14.55 15.20 15.45 16.10 16.41 17.00 17.19 18.00 18.36 19.10 21.03- Koklių f.
2 Koklių f. 5.19 6.16 7.14 – Paina ir ko 8.10 Pašilė 11.02 11.58 12.53 14.01 15.10 16.07 16.55 17.37 19.24- Pašilė 20.02- Pašilė
3 Krekšliai 6.05 7.00 16.10 16.55
4A Koklių f. 7.43

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 6.40 7.30 8.20 9.08-Dukstyna 10.54- Dukstyna 11.45 12.35 13.30 14.20 15.10 16.00
2 Koklių f. 8.04 9.04 12.40 13.50
2 Autobusų stotis 10.36

Stotelė: Pieninė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 5.08 6.05 6.30 6.50 7.20 7.45 8.10 9.00 9.28 9.45 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.10 13.35 13.50 14.25 14.50 15.15 15.40 16.04 16.36 16.55 17.16 17.55 18.32 19.06 21.00- Koklių f.
4A Koklių f. 7.40

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 6.35 7.25 8.15 9.05-Dukstyna 10.50-Dukstyna 11.40 12.30 13.25 14.15 15.05 15.55

Stotelė: Biofabrikas

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Koklių f. 5.15, 6.10, 7.10 – Paina ir ko 8.05-Pašilė, 10.55 11.53 12.47 13.55 15.04 16.00 16.48 17.34-Koklių f. 19.20-Pašilė (20.00-Pašilė nuo Žiedo g.)

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Koklių f. 7.57 8.57 12.35 13.45
2 Autobusų stotis 10.30

Stotelė: Gerseniškių gatvė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
3 Krekšliai – Žaliasis vienkiemis 6.01 Žaliasis vnk. 6.57 Žaliasis vnk. 16.05 Krekšliai 16.50 Krekšliai

Stotelė: Turgus

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Pašilė 9.40

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.


1. PHPSESSID Naudojamas atskirti unikalius vartotojus ir jų sesijas. Kol įjungta naršyklė
2. euCookie Naudojamas išsaugoti slapukų sutikimo sąlygoms. 30 dienų

Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.

Uždaryti