GRAFIKAS ATNAUJINTAS PAGAL 2024-04-30 DUOMENINS

Dėl autobusų tvarkaraščio išeiginėmis dienomis prašome atkreipti dėmesį į NAUJIENAS.

Stotelė: Autobusų stotis

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.25 Pašilė Krekšliai 5.30 6.05 6.32 6.55 7.15 7.40 8.35 9.10 9.25 9.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.59 12.20 12.45 13.10 13.32 14.00 14.32 14.54 15.15 15.38 16.04 16.55 17.20 18.15 18.45 20.45
2 Biofabrikas 5.00 Kauno g.-Gerseniškių g. 10.30 18.37 Pašilė
3 Krekšliai 5.20 Krekšliai 8.00- Žaliasis vnk. 13.52-Žaliasis vnk. 14.49- Žaliasis vnk. 15.45- Gerseniškių g. 18.04- Žaliasis vnk.
4 Pašilė 5.05 6.06 6.55 9.05 10.12-nuo Dukstynos 11.18-nuo Dukstynos 12.16 12.46 13.25-nuo Dukstynos 13.47 14.23-nuo Dukstynos 14.50 15.47- nuo Dukstynos 16.12 16.40 – Paina ir ko 17.10 18.08
4A Koklių f. 7.05 8.33
5 Pašilė 4.45 13.15
6 Žaliasis vienkiemis 6,00 6,42 7,30 Pivonijos m. – Žaliasis v. 9,00 10,00 10,52 11,31 12,16 13,15 14,30 15,09 16,08 17,00 19,02 19,42
7 Žaliasis vienkiemis (Narbuto) 4.45 5.26 – Narbuto 13.08 13.50 – Narbuto 23.28 – iki Žiedo g.

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 6.15 7.00 7.50 8.40 10.25 11.17 12.05 13.02 13.50 14.40  15.30  16.20  17.10   18.50  19.38
2 Koklių f. 7.00- Koklių f. 11.35 – Koklių f.
4 Pašilė 6.30 7.30 8.30 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05  16.05  17.05  19.05
6 Žaliasis vnk. 6.12 7.10 8.06 9.01 10.58- nuo Dukstynos 11.53- nuo Dukstynos 13.02- nuo Dukstynos 13.50 14.50- nuo Dukstynos 15.50 -nuo Dukstynos 16.50-nuo Dukstynos  17.50  19.13

Stotelė: Autobusų stotis (Vytauto g.)

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Dukstyna  9.00
4 Pašilė 10.12 11.18 13.25 14.23 15.47 16.12 17.10
4 Dukstyna 10.00 11.05 13.09 14.15 15.39 16.04 17.00

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Dukstyna
1 Pieninė
6 Dukstyna 8.49  10.38 11.38 12.36 14.35  15.35  16.35
6 Žaliasis vienkiemis 10.58 11.53 13.02 14.50  15.50  16.50  17.50  19.13

Stotelė: Autoservisas

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.28 Pašilė – Krekšliai 5.33 6.08 6.35 6.58 7.18 7.43 8.38 9.13 9.28 9.53 10.18. 10.43 11.08 11.33 12.02 12.23 12.48 13.13 13.35 14.03 14.35 14.57 15.18 15.41 16.07 16.58 17.23 18.18 18.48 20.48
2 Biofabrikas 5.03 Kauno g. – Gerseniškių g. 10.33 18.40 – Pašilė 20.05 nuo Kęst. a. į Pašilę
3 Krekšliai 5.22-Krekšliai 8.03 Žal. vnk. 13.55 Žal. vnk. 14.51 Žal. vnk. 15.48 Gersen. g. 18.07 Žal. vnk.
4 Pašilė 5.08 6.09 6.58 9.08 10.15 11.21 12.19 12.49 13.28 13.50 14.26 14.53 15.50 16.15 16.43 – Paina ir ko 17.13 18.11
4A Koklių f. 7.08 8.36
5 Pašilė 4.48 13.18
6 Žaliasis vienkiemis 6.03 6.45 7.33 – Pivonijos m. – Žaliasis v. 9.03 10.03 10.55 11.34 12.19 13.18 14.33 15.12 16.11 17.03 19.05 19.45
7 Žaliasis vienkiemis   (Narbuto ) 4.48 5.31 – Narbuto 13.11 13.53 – Narbuto 23.32 – Žiedo g.

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 6.18 7.03 7.53 8.43 10.28 11.20 12.08 13.05 13.53 14.43 15.33 16.23  17.13  18.53  19.41
2 Koklių f. 7.03 11.38
4 Pašilė 6.34 7.33 8.33 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08  17.08  19.08
6 Žaliasis vienkiemis 6.15 7.13 8.09 9.04 11.01 11.56 13.05 13.53 14.53 15.53  16.53  17.53  19.15

Stotelė: Ligoninė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.26 Pašilė-Krekšliai 5.31 6.06 6.33 6.56 7.16 7.41 8.36 9.11 9.26 9.51 10.16 10.41 11.06 11.31 12.00 12.21 12.46 13.11 13.33 14.01 14.33 14.55 15.16 15.39 16.05 16.56 17.21 18.16 18.46 20.46
2 Biofabrikas 5.01 Kauno g.-Gerseniškių g. 10.31 18.38 Pašilė
2 Dukstyna
3 Krekšliai 5.21 Krekšliai 8.01- Žaliasis v. 13.53- Žaliasis v. 14.49- Žaliasis v. 15.46 Gerseniškių g. 18.05- Žaliasis v.
4 Pašilė 5.06 6.07 6.56 9.06 10.13 11.19 12.17 12.47 13.26 13.48 14.24 14.51 15.48 16.13 16.41 – Paina ir ko 17.11 18.09
4 Dukstyna  9.58 11.03 13.08 14.13 15.37
4A Koklių f. 7.06 8.34
5 Pašilė 4.46 13.16
6 Žaliasis vienkiemis 6.01 6.43 7.31 Pivonijos mikr. – Žaliasis v. 9.01 10.01 10.53 11.32 Krekšliai 12.17 13.16 14.31 15.10 16.09 17.01 19.03 19.43
7 Žaliasis vienkiemis (Narbuto) 4.46 – Žal.vnk. 5.27 – Narbuto 13.09 Žal.vnk.  13.51 – Narbuto 23.29 Žal.vnk.

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 6.16 7.01 7.51 8.41 10.26 11.18 12.06 13.03 13.51 14.41 15.31  16.21  17.11  18.51  19.39
1 Dukstyna
2 Koklių f. 7.01 11.36
4 Pašilė 6.31 7.31 8.31 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06  16.06  17.06  19.06
6 Žaliasis vienkiemis 6.13 7.11 8.07 9.02 10.59 11.54 13.03 13.51 14.51  15.51  16.51  17.51  19.14
6 Dukstyna 10.37 11.37 12.35 14.34  15.34  16.34

Stotelė: Dukstyna

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Autobusų stotis  9.04
4 Pašilė 10.08 11.13 13.20 14.21 15.44  16.09   17.06

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė
6 Žaliasis vienkiemis 10.53 11.48 12.58 14.45

Stotelė: Kęstučio aikštė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 5.16 6.15 6.40 6.59 7.28 7.55 8.20 9.10 9.36 9.55 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.55 13.20 13.45 14.00 14.35 15.00 15.25 15.50 16.14 16.46 17.24 18.05 18.40 19.16 21.07 Koklių f.
1 Pieninė 5.00 5.40 6.15 6.40 7.05 7.23 7.50 8.45 9.18 9.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.07 12.30 12.55 13.20 13.40 14.10 14.40 15.02 15.25 15.48 16.14 17.05 17.30 18.23 18.55 20.52
2 Koklių f. 5.23 6.22 7.18- Paina ir ko, 8.17- Pašilė 11.07 12.03 12.59 14.07 15.16 16.12 17.00 17.44 18.45 (nuo Muziejus. į Pašilę) 19.28- Pašilė 20.05- Pašilė
2 Biofabrikas 5.08 Kauno g.-Gerseniškių g. 5.40-Deltuva 6.45-Deltuva 7.50 10.40 11.40 12.32 13.18 -Deltuva14.30-Deltuva 15.32-Deltuva 16.33 17.17 19.10 19.50 Žiedo g.
3 Krekšliai 5.28 (nuo Muziejus) 6.15- Žaliasis vnk. 7.05- Žaliasis vnk.  16.14 16.15 17.00
3 Gerseniškių g. 5.47 6.45 15.53 16.38
4A Pieninė 7,27
4A Koklių f. 7.45
5 Pašilė 14.55  23.22
5 Autobusų stotis 6,02
5 Narbuto 5.36  14.06  23.52 – Žiedo g.
7 Žaliasis vienkiemis 14,54
7 Autobusų stotis 5.54   23.22
7 Narbuto 5.34  13.56  23.55 – Žiedo g.

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 6.45 7.35 8.25 9.15-Dukstyna 10.58 -Dukstyna 11.50 12.40 13.35 14.25 15.15  16.05  16.55  17.45  19.25  20.03
1 Pieninė 6.25 7.10 8.00 8.50 10.35 11.27 12.15 13.10 14.00 14.50  15.40  16.30  17.20  19.00  19.46
2 Koklių f. 8.10 9.10 9.42- Pašilė 10.43- AS 11.45- (Nuo Muziejaus) 12.45 13.55
2 Biofabrikas 7.36 8.36 10,15 12.10 13.10
6 Dukstyna 10.30

Stotelė: Muziejus

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pašilė , Koklių f. 4.30 Pašilė – Krekšliai, 21.08 Koklių f. – AS
1 Autobusų stotis 21.18
2 Koklių f. 5.24 6.23 7.19 – Paina ir ko 8.18 – Pašilė, 11.08 12.04 13.00 14.08 15.17 16.13 17.01 17.45 18.45 – Pašilė 19.29 – Pašilė 20.06 – Pašilė
2 Autobusų stotis 8.50 – Dukstyna 17.53 20.38
3 Krekšliai 5.28 6.16 – Žaliasis vnk. 7.06 – Žaliasis vnk. 8.10 – Žaliasis vnk. 14.01- Žaliasis vnk. 14.57- Žaliasis vnk. 16.15 17.01 18.12- Žaliasis vnk.
3 Autobusų stotis 5.45-Gerseniškių g. 7.40 8.37 14.20 15.16 17.24 18.40
4 Pašilė 5.10 6.14 7.05 9.15 10.20 11.26 12.24 12.54 13.33 13.55 14.31 15.00 15.55 16.20 16.48 – Paina ir ko 17.20 18.16
4 Autobusų stotis 5.35 6.45 7.30 9.50-Dukstyna 10.55-Dukstyna 12.03 13.01-Dukstyna 13.33  14.07-Dukstyna 14.35 15.04 15.30- Dukstyna 16.30 16.52- Dukstyna  17.30 17.56 18.46
4A Koklių f. 7.12 7.46 8.43
4A Autobusų stotis 8.20 9.08
5 Pašilė 4.55  13.25  14.56  23.23
5 Autobusų stotis 15.31
6 Žaliasis vienkiemis 6.08 6.50 7.38 – Pivonijos m. -Žaliasis v. 9.10 10.10 11.00 11.40 12.26 13.25 14.38 15.17 16.17 17.10 19.10 19.50
6 Autobusų stotis 6.32 7.12 8.00 9.42 10.42 11.22 12.04 12.56 14.02 15.00 15.44 16.42 17.42 19.28 20.08
7 Žaliasis vienkiemis 4.51  13.14  14.55  23.34
7 Autobusų stotis 5.20  13.43  15.21

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Autobusų stotis 14.13
2 Koklių f. 7.10 8.11 9.11 9.41 – Pašilė 11.46 12.46 13.56
4 Pašilė 6.40 7.40 8.40 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15  16.15  17.15  19.15
4 Autobusų stotis 7.15 8.15 9.15 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50  16.50  17.50  19.50
6 Žaliasis vienkiemis 6.20 7.17 8.13 9.09 11.06 12.01 13.10 13.58 14.58  15.58  16.58  17.58  19.20
6 Autobusų stotis (Dukstyna) 6.47 7.45 8.41 9.35 11.30- Dukstyna 12.28- Dukstyna 13.35 14.27-Dukstyna 15.27- Dukstyna  16.27-Dukstyna 17.27  18.27  19.50

Stotelė: Pivonijos mikrorajonas

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 4.48 Krekšliai-Pieninė 21.16
2 Biofabrikas 5.31– Deltuva  6.38-Deltuva  7.42 8.45-Dukstyna  11.31 12.21 13.11-Deltuva 14.23-Deltuva 15.27-Deltuva 16.26 17.11 17.50 Autobusų st. 19.05 19.48 Žiedo g. 20.36 Autobusų st.
4 Autobusų stotis 5.30 6.37 7.23 9.44-Dukstyna 10.49-Dukstyna 11.57 12.55- Dukstyna 13.28 14.04-Dukstyna 14.30 14.58 AS 15.26-Dukstyna  16.24 16.47 17.24 17.50 18.40
4A Autobusų stotis 7.20 – Pieninė 8.11 8.59
Autobusų stotis 7.30 nuo Linų g. m.m.d.
5 Autobusų stotis 15.25
5 Narbuto 5.21  13.51  23.48 – iki Žiedo g.

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Biofabrikas 7.27 8.27 9.30-Taurgus 10.06 12.01 13.01 14.05- AS
4 Autobusų stotis 7.08 8.08 9.08 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43  17.43  19.43

Stotelė: Gelžbetonis

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.55
3 Gerseniškių g. 5.40 6.38 7.30 – Autobusų st. 8.31 – Autobusų st. 14.16 – Autobusų st. 15.12 – Autobusų st. 16.33 17.19 – Autobusų st. 18.37 – Autobusų st.
6 Autobusų stotis 6.28 7.07 7.54 9.37 10.37 11.18 12.00 12.52 13.57 14.54 15.39 16.37 17.37 19.23 20.05
7 Autobusų stotis (Narbuto) 5.14 13.37
7 Autobusų stotis 15.16
7 Žiedo g. 23.50

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
6 Autobusų stotis 6.41 7,39 8.35 9.29 11.24 – Dukstyna 12.24 – Dukstyna 13.30 14.20- Dukstyna 15.20- Dukstyna 16.20-Dukstyna  17.20 18.20 19.42

Stotelė: Krekšliai

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Pieninė 4.53
3 Gerseniškių g. 5.38 6.33 7.27 -Autobusų st. 8.27 – Autobusų st. 14.13 – Autobusų st. 15.09 – Autobusų st. 16.28 17.15 -Autobusų st. 18.32 – Autobusų st.
6 Autobusų stotis 6.24 7.04 7.49 9.32 10.32 11.14 11.56 12.47 13.54 14.52 15.34 16.32 17.32 19.21 20.01
7 Autobusų stotis 15,11
7 Autobusų stotis (Narbuto ) 5.08  13.33
7 Žiedo g. 23,46

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
6 Autobusų stotis 6.37 7,35 8.31 9.25 11.21- Dukstyna 12.20- Dukstyna 13.26 14.17- Dukstyna 15.17- Dukstyna  16.17 -Dukstyna  17.17 18.17  19.39

Stotelė: Pašilė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Krekšliai – Pieninė 4.40
2 Biofabrikas 7.34 – nuo Paina ir ko 8.35- Dukstyna 18.58 19.40 Žiedo g 20.30 Autobusų st.
4 Autobusų stotis 5.22 6.31 7.17  9.33- Dukstyna 10.38 Dukstyna 11.47 12.45- Dukstyna 13.19 13.54-Dukstyna 14.19 14.50 AS 15.18 – Dukstyna 16.15 16.36 – Dukstyna  17.16 – nuo Paina ir ko 17.40 18.32
5 Autobusų stotis 15.17
5 Narbutas 5.12   13.42  23.41

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Biofabrikas 10.00
4 Autobusų stotis 7.00 8.00 9.00 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35  17.35  19.35

Stotelė: Žaliasis vienkiemis

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
3 Autobusų stotis 6.32 Gerseniškių g. 7.25  8.25 14.11 15.07 18.30
6 Autobusų stotis (Nuo Krekšlių Nr.1 4.53 Pieninė) 6.22 7.02 7.48 9.30 10.30 11.12 11.54 12.45 13.52 14.50 15.32 16.30 17.30 19.20 20.00
7 Autobusų stotis (Narbuto ) 5.05  13.30
7 Autobusų stotis 15,06
7 Žiedo g. 23,44

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
6 Autobusų stotis 6.35 7.33 8.29-Dukstyna  9.23 11.19-Dukstyna 12.18- Dukstyna 13.24 14.15- Dukstyna 15.15-Dukstyna 16.15-Dukstyna 17.15 18.15  19.37

Stotelė: Pramonės mikrorajonas

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 5.12 6.10 6.35 6.55 7.24 7.50 8.15 9.05 9.30 9.50 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 13.55 14.30 14.55 15.20 15.45 16.10 16.41 17.19 18.00 18.36 19.10 21.03- Koklių f.
2 Koklių f. 5.19 6.16 7.14 – Paina ir ko 8.10 Pašilė 11.02 11.58 12.53 14.01 15.10 16.07 16.55 17.37 19.24- Pašilė 20.02- Pašilė
3 Krekšliai – Žaliasis v. 6.05- Žaliasis v. 7.00- Žaliasis v. 16.10 16.55
4A Koklių f. 7.43
5 Autobusų stotis 5.55
5 Pašilė 14.50  23.18
7 Autobusų stotis 5.48  23.18
7 Žaliasis vienkiemis 14,49

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 6.40 7.30 8.20 9.08 -Dukstyna 10.54 -Dukstyna11.45 12.35 13.30 14.20 15.10 15.59  16.49  17,39  19.19  19.59
2 Koklių f. 8.04 9.04 12.40 13.50
2 Autobusų stotis 10.36

Stotelė: Pieninė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 5.08 6.05 6.30 6.50 7.20 7.45 8.10 9.00 9.28 9.45 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.10 13.35 13.50 14.25 14.50 15.15 15.40 16.04 16.36 17.16 17.55 18.32 19.06 21.00- Koklių f.
4A Koklių f. 7.40

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Autobusų stotis 6.35 7.25 8.15 9.05-Dukstyna 10.50-Dukstyna 11.40 12.30 13.25 14.15 15.05  15.55  16.45  17.35  19.15  19.55

Stotelė: Gėlių r.

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
5 Narbuto 5.26  13.56
5 Pašilė 15.04  23.29

Stotelė: Narbuto

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
5 Autobusų stotis 5.50
5 Pašilė 14.45  23.15
7 Žaliasis vienkiemis (Autobusų stotis ) 14.45  23.15
7 Autobusų stotis 5,45

Stotelė: Linų

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
5 Narbuto 5.27  13.57
5 Pašilė 15.03   23.28
5 Gamyklų 5.21  13.51  14.49  23.25

Stotelė: Gamyklų

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
5 Narbuto 5,25  13,55
5 Pašilė 15.03   23.28

Stotelė: Biofabrikas

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Koklių f. 5.15, 6.10, 7.10 – Paina ir ko 8.05-Pašilė, 10.55 11.53 12.47 13.55 15.04 16.00 16.48 17.34-Koklių f. 19.20-Pašilė (20.00-Pašilė nuo Žiedo g.)

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Koklių f. 7.57 8.57 12.35 13.45
2 Autobusų stotis 10.30

Stotelė: Gerseniškių gatvė

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
3 Krekšliai – Žaliasis vienkiemis 6.01 Žaliasis vnk. 6.57 Žaliasis vnk. 16.05 Krekšliai 16.50 Krekšliai

Stotelė: Turgus

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Pašilė 9.40

Stotelė: Bažnyčios

darbo dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
1 Krekšliai – Pieninė 4.41
2 Biofabrikas 7.36 – nuo Paina ir ko 8.36 18.59 19.41 Žiedo g 20.31 Autobusų st.
4 Autobusų stotis 5.23 6.32 7.18 9.34- Dukstyna 10.39 Dukstyna 11.48 12.46- Dukstyna 13.20 13.55-Dukstyna 14.20 14.51 15.19 – Dukstyna 16.16 16.37 17.17 – nuo Paina ir ko 17.41 18.33
5 Narbuto 5.13 13.43 23.42 iki Žiedo g.
5 Autobusų stotis 15.18

išeiginėmis dienomis

Autobuso Nr. Vyksta į Išvykimo laikas
2 Biofabrikas 10.00
4 Autobusų stotis 7.00 8.00 9.00 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35  16.35  17.35  19.35

 

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.


1. PHPSESSID Naudojamas atskirti unikalius vartotojus ir jų sesijas. Kol įjungta naršyklė
2. euCookie Naudojamas išsaugoti slapukų sutikimo sąlygoms. 30 dienų
3. pdb-sess Naudojamas neįgaliųjų parinkčių veikimui Kol įjungta naršyklė
4. Neįgaliųjų parinkčių slapukai:
sitelinx_background_color
sitelinx_contrast
sitelinx_disable_animation
sitelinx_fontsizer
sitelinx_heading_mark
sitelinx_links_mark
sitelinx_readable
sitelinx_underline
sitelinx_zoom
Neįgaliųjų parinkčių saugojimas 24 valandos

Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.

Uždaryti